info@stehovanistroju.com
+420 608 800 680

Postup při stěhování strojů

Jedním z nejobtížnějších typů stěhování je právě stěhování strojů, které vyžaduje speciální postupy a dokonale proškolené pracovníky. Stroje jsou nejen velmi drahé, ale často tvoří klíčovou část vaší společnosti. Jakékoliv poškození tak může pro společnost znamenat obrovské důsledky a vysoké finanční ztráty.

Jak tento proces probíhá?

Většinu strojů nelze jednoduše zabalit a odnést. Před přesunem je obvykle nutné stroje odpojit od elektrických a hydraulických systémů a zabalit je velmi opatrně, aby během stěhování nedošlo k jejich poškození. Stroje vyžadují při přepravě speciální ochranu před nárazy, vlhkostí, prachem a jinými nečistotami. Samozřejmě je také nutné připravit cílové místo pro ustavení stroje. V závislosti na typu a velikosti stroje zahrnují postupy pro přesun také demontáž různých částí zařízení a jejich následnou montáž na místě určení.

Jak stěhovat stroje, když není dostatek místa?

Prostory, ve kterých jsou umístěny stroje určené k stěhování, bývají často ztísněné. Je proto nutné používat speciální zvedací a manipulační zařízení, která lze použít i na místech, kde není dostatek místa. Často se stává, že z nějakého důvodu jednoduše nemůžete použít jeřáb. V takovém případě zahrnují postupy pro přesun strojů také speciální konstrukce s nosnými body pro zvedání vyrobené na míru, které umožňují manipulaci i s velmi těžkými předměty.

Co dělat se strojem na cílovém místě?

Jakmile stroj dorazí do svého cíle, musí být znovu připojen ke všem potřebným zdrojům, pečlivě ukotven a kalibrován. Předtím je nutné provést vyvážení stroje laserovým a mechanickým měřením. Dobře promyšlené a osvědčené postupy vám umožní přesunout zařízení kamkoliv.

Leave a Comment

Nezávazná poptávka

Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme pomoci i Vám!